Huomioidaanhan myös muut tien asukkaat, ja ajetaan hiljaa pitkin Hongistontietä! Kiitos.